Home Isolatie Hellende daken

Isolatie van hellende daken

Waarom uw dak goed isoleren?

Warmte stijgt. Het thermisch isoleren van het dak of de bovenste plafonds levert een grote besparing op. Isoleren van een dak met een onverwarmde zolder levert al vlug een besparing op van 30% per jaar. De winsten zijn dus nog hoger als het om een verwarmde zolder gaat. Bovendien kan u beroep doen op premies (zie www.energiesparen.be).
Dakisolatie van het hoofddak is in de meeste bestaande woningen makkelijk te plaatsen zonder dat een grondige renovatie noodzakelijk is. Isoleren is wel meer dan louter wat isolatiemateriaal tussen de kepers steken. Het is niet moeilijk maar het is wel nodig voor u begint eerst eens na te gaan hoe u het best isoleert, welke de aandachtspunten zijn en welke de meest geschikte materialen.
De meerkosten voor betere dakisolatie zijn trouwens beperkt. U wint ze dus snel terug en u geniet voor de rest van de levensduur van het gebouw van een lagere energierekening en meer comfort. Investeren in goede isolatie betekent trouwens ook dat u minder moet investeren in een verwarmingsinstallatie. U heeft immers minder behoefte aan verwarming.

Hoe meer hoe beter?

De isolatiedikte is afhankelijk van het soort isolatiemateriaal dat u gebruikt. Het belangrijkste is dat uw dak een zekere graad van isolatie bereikt. De officiële waarden voor daken zijn:

  • vanaf 2018 Umax 0,24 W/m²K.

voor nieuwbouwwoningen geldt:

  • E-peil <= E40

Dit komt neer op een isolatiedikte vanaf 12 cm voor PIR isolatie (R = 5.45 m² K/W) en minerale wol isolatie vanaf 22 cm (R = 6.25 m² K/W), afhankelijk van het soort isolatiemateriaal.

Laag-energiehuizen leggen de lat veel hoger en streven een k-waarde na van 0,2 W/m²K met een isolatiedikte van minstens 20cm.

De Vlaamse isolatiereglementering legt dus minimumeisen op aan de isolatie van woongebouwen. Deze minimumeisen zijn niet echt streng. We raden daarom een hogere isolatiegraad bij nieuwbouw en renovatie aan. Voor dakisolatie mag 18 cm als minimum beschouwd worden. Ook al stelt de wetgever zich tevreden met 10 à 12 cm. Voor één keer gaat de stelling “hoe meer, hoe beter” wél op!

Wat is een RD-waarde?

De RD-waarde of R-Declared waarde is de warmteweerstand van een materiaal, opgegeven door de fabrikant volgens NEN-EN 13162. Hoe hoger de RD-waarde, hoe beter het isolerende vermogen van het materiaal, oftewel hoe beter het materiaal in staat is om in de winter de warmte in uw huis te houden en in de zomer de warmte buiten.

Wat is RC-waarde?

De Rc-waarde is de totale warmteweerstand van een constructie, d.w.z. de weerstand van een constructie tegen warmte doorgang. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter het isolerende vermogen van de constructie. De Rc-waarde wordt berekend volgens de NEN 1068:2001 of de NPR 2068:2002 met de volgende formule: Rc = { (som Rm + Rsi + Rse) / (1 + a) } – Rsi – Rse (m2.K/W).

Wat is een lambda waarde?

De lambda waarde is de warmtegeleidingscoëfficiënt van een bepaald materiaal. Elk materiaal heeft een eigen warmtegeleidingscoëfficiënt. Hoe lager deze waarde, hoe slechter een materiaal warmte geleidt, dus hoe beter het isoleert. Koper bijv. heeft een lambda declared waarde van ca. 370,00 W/(m.K) en geleidt dus zeer goed, maar isoleert daarentegen dus zeer slecht. IsoEasy® heeft lambda declared waarde van slechts 0,023 W/(m.K) en isoleert dus bijzonder goed.


Mijn dak is reeds aan de buitenzijde geïsoleerd. Wegens de gehorigheid wil ik echter aan de binnenzijde nog een laag isolatie aanbrengen. Kan dat?

Is de dikte van de nieuwe isolatie niet groter dan deze van de bestaande, dan is dat over het algemeen geen probleem. Is de dikte groter, dan zou er condensgevaar tussen beide isolatielagen kunnen ontstaan. In dat geval is een hermetisch uitgevoerd dampscherm aan de binnenzijde noodzakelijk.

 

Heb je vragen over de kostprijs, premies of mogelijkheden van de dakisolatie van een hellend dak?

Contacteer ons vrijblijvend!

Gratis prijsofferte

Demessemaeker BVBA, alle rechten voorbehouden
privacybeleid    -   cookie statement

Website door: willems-it.be