Home Privacybeleid

Privacybeleid Demessemaeker BVBA

Inzage, correctie en verwijdering van gegegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment inzage te krijgen in uw persoonlijke gegevens in ons bestand.

Demessemaeker BVBA hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. De informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. In het kader van het opstellen van prijsoffertes vragen wij u wel uw persoonsgegevens correct in te vullen. Deze gegevens zullen dan ook enkel door Dakwerken Demessemaeker gebruikt worden om u een offerte te bezorgen en om u occasioneel op de hoogte te brengen van onze activiteiten via e-mail. De gebruiker kan, kosteloos en op verzoek, steeds vragen om zijn gegevens niet te gebruiken. Daarvoor kan hij zich richten tot Demessemaeker BVBA , Noordervaart 29, 2200 Herentals, info@demessemaeker.be.

 

Dakwerken Demessemaeker Herentals

Demessemaeker BVBA
BTW: BE 440.447.603
Noordervaart 29
2200 Herentals
info@demessemaeker.be
tel. 014 23 15 91
fax 014 23 16 91

Erkend aannemer
Registratie nr: 02.25.11 - Erkenning nr: 22249

Demessemaeker BVBA, alle rechten voorbehouden
privacybeleid    -   cookie statement

Website door: willems-it.be